JobThai
วิสัยทัศน์ ด้วยปรัชญาแนวทางการบริหารงาน เครือโรงพยาบาลพญาไท กับการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สู่จุดยืนที่โดดเด่นของโรงพยาบาลเอกชน จึงทำให้เกิดปรัชญาที่ว่า "เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์สุขภาพที่ดี เพื่อศักยภาพแห่งการใช้ชีวิต " ปรัชญาการทำงานที่เด่นชัด และมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเสริมสร้างบริการที่เป็นเลิศภายใต้มาตรฐาน ISO 9001, 14001, 18001 และมาตรฐาน HACCP และการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปี 2540 จากโครงการ Hospital Accreditation (HA) ทำให้เป็นที่ไว้วางใจ และขยายขอบข่ายของโรงพยาบาลให้เป็นที่รู้จักสู่ภูมิภาคภายนอกประเทศ โดยการพัฒนาไม่หยุดนิ่ง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาพของประชากรให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สาขาเครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล 1. รพ.พญาไท 1 2. รพ.พญาไท 2 3. รพ.พญาไท 3 4. รพ.พญาไท นวมินทร์ 5. รพ.พญาไท ศรีราชา 6. รพ.เปาโล พหลโยธิน 7. รพ.เปาโล โชคชัย 4 8. รพ.เปาโล สมุทรปราการ 9. รพ.เปาโล รังสิต 10. รพ.เปาโล เกษตร 11. รพ.เปาโล พระประแดง
สวัสดิการ
- สวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานฟรี - ส่วนลดสำหรับครอบครัวพนักงานมากถึง 50 % - ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สหกรณ์ออมทรัพย์ - ดอกเบี้ยพิเศษสำหรับพนักงานในการกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - ประกันอุบัติเหตุ - เงินช่วยเหลืองานศพ - ชุดฟอร์มพนักงาน - หอพักสำหรับพนักงาน - ประกันสังคม - การปรับเงินเดือนประจำปี - โบนัส - การฝึกอบรมประจำปี - อื่น ๆ หมายเหตุ : สิทธิการได้รับสวัสดิการเป็นไปตามเงื่อนไขของโรงพยาบาลกำหนด
20
ติดต่อ
เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
943 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: https://www.phyathai.com
วิธีการเดินทาง
1.รถประจำทางสาย 29, 54, 97, 74, 77, 8, 28, 34, 39, 26, 38, 108, 204 2.รถไฟฟ้า BTS สนามเป้า