วิสัยทัศน์ ด้วยปรัชญาแนวทางการบริหารงาน เครือโรงพยาบาลพญาไท กับการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สู่จุดยืนที่โดดเด่นของโรงพยาบาลเอกชน จึงทำให้เกิดปรัชญาที่ว่า
"เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์สุขภาพที่ดี เพื่อศักยภาพแห่งการใช้ชีวิต "
ปรัชญาการทำงานที่เด่นชัด และมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเสริมสร้างบริการที่เป็นเลิศภายใต้มาตรฐาน ISO 9001, 14001, 18001 และมาตรฐาน HACCP และการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปี 2540 จากโครงการ Hospital Accreditation (HA) ทำให้เป็นที่ไว้วางใจ และขยายขอบข่ายของโรงพยาบาลให้เป็นที่รู้จักสู่ภูมิภาคภายนอกประเทศ โดยการพัฒนาไม่หยุดนิ่ง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาพของประชากรให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
สาขาเครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล
1. รพ.พญาไท 1
2. รพ.พญาไท 2
3. รพ.พญาไท 3
4. รพ.พญาไท นวมินทร์
5. รพ.พญาไท ศรีราชา
6. รพ.เปาโล พหลโยธิน
7. รพ.เปาโล โชคชัย 4
8. รพ.เปาโล สมุทรปราการ
9. รพ.เปาโล รังสิต
10. รพ.เปาโล เกษตร
11. รพ.เปาโล พระประแดง
สวัสดิการ
 • สวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานฟรี
 • ส่วนลดสำหรับครอบครัวพนักงานมากถึง 50 %
 • ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • ดอกเบี้ยพิเศษสำหรับพนักงานในการกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลืองานศพ
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • หอพักสำหรับพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • การปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัส
 • การฝึกอบรมประจำปี
 • อื่น ๆ
 • หมายเหตุ : สิทธิการได้รับสวัสดิการเป็นไปตามเงื่อนไขของโรงพยาบาลกำหนด
20 ตำแหน่ง
1.
22 ต.ค. 62
ผู้จัดการแผนก OPD / IPD
pinlocation
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างองค์กร
2.
22 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่บัญชี
pinlocation
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
3.
22 ต.ค. 62
ล่ามพม่า (สัญชาติพม่า)
pinlocation
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
4.
22 ต.ค. 62
Marketing Officer
pinlocation
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
5.
22 ต.ค. 62
เภสัชกร
pinlocation
กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้าง
6.
22 ต.ค. 62
พยาบาลบริหารคุณภาพ/บริหารความปลอดภัย
pinlocation
กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้าง
7.
22 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (รพ.พญาไท 1)
pinlocation
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง
8.
22 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (รพ.เปาโล โชคชัย4)
pinlocation
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
9. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
พยาบาลวิชาชีพ,พยาบาลประกันสัมพันธ์ UR Nurse
pinlocation
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างองค์กร
10.
22 ต.ค. 62
Application Support
pinlocation
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
11.
22 ต.ค. 62
พยาบาลวิชาชีพ IPD OPD ER
pinlocation
กรุงเทพมหานคร
salary icon
N/A (ตามค่าประสบการณ์)
12.
22 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (รพ.พญาไท 1)
pinlocation
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง
13.
22 ต.ค. 62
พนักงานเวชระเบียน (รพ.พญาไท1)
pinlocation
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง
14.
22 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ขาย
pinlocation
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
salary icon
N/A
15. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
พนักงานขับรถ
pinlocation
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
16.
22 ต.ค. 62
ช่างซ่อมบำรุง
pinlocation
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
17.
22 ต.ค. 62
ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม (รพ.เปาโล รังสิต, รพ.เปาโล เกษตร)
pinlocation
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
18.
22 ต.ค. 62
พนักงานรับ-ส่งผู้ป่วย (รพ.พญาไท 1)
pinlocation
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง
19.
22 ต.ค. 62
นักรังสีเทคนิค
pinlocation
กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้าง
20.
22 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยนอก (รพ.พญาไท1)
pinlocation
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง
ติดต่อ
943 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02-617-2444 ต่อ 1823 - 1829
แฟกซ์: 02-617-2444 ต่อ 1887
เว็บไซต์: www.phyathai.com
วิธีการเดินทาง
1.รถประจำทางสาย 29, 54, 97, 74, 77, 8, 28, 34, 39, 26, 38, 108, 204 , 2.รถไฟฟ้า BTS สนามเป้า