บริษัท พี วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานรับเหมา ออกแบบติดตั้ง ซ่อมบำรุง และแก้ไขปรับปรุงระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม เปิดดำเนินกิจการในปี 2552 ถึงปัจจุบัน เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบ และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด ปรัชญา : “ความสำเร็จของลูกค้าคือความสำเร็จของเรา” หมายถึงการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้า ให้เสร็จสมบูรณ์ ตามแผนงาน และงบประมาณที่กำหนด ซึ่งถือว่าลูกค้าประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการ และสิ่งนี้ก็คือความสำเร็จของเราในการดำเนินธุรกิจด้วยเช่นกัน วิสัยทัศน์ : พัฒนางาน ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง และแก้ไขปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอุตสาหกรรม และ ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ตามหลักวิชาการ และมาตรฐานสากลในปัจจุบัน พันธกิจ : ขยายงานออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง แก้ไขปรับปรุงระบบไฟฟ้าอุตสหกรรม ระบบไฟฟ้าสื่อสารทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ควบคุมการดำเนินงานโดยวิศวกรทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ และมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ ปัจจุบันบริษัทมีมีความต้องการ บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มาร่วมงาน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันนโยบายและเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ประสบความสำเร็จ
Benefits
1 ลากิจ 2 ลาป่วย 3 วันหยุดนักขัตฤกษ์ 4 วันหยุดพักร้อน 5 ประกันสังคม 6 ประกันชีวิต 7 เครื่องแบบพนักงาน 8 ค่าล่วงเวลา 9 งานเลี้ยงประจำปี 10 ท่องเที่ยวประจำปี 11 โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ)
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พี วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
30/11 ถนนตากวน-หาดทรายทอง ซอยร่วมพัฒนา
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
See Map