โรงเรียนเกาหลีศึกษาเซจง
รร.เกาหลีศึกษาเซจงเปิดสอนภาษาเกาหลีหลายหลักสูตร โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนและเป็นเจ้าของภาษาโดยตรงจากประเทศเกาหลี เรียนสนุกเข้าใจง่าย เป็นกันเอง และสามารถนำไปใช้ได้จริง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนเกาหลีศึกษาเซจง
อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ 323 ถ.สีลม 10500
เว็บไซต์: www.sejongkes.com
ใช้งานแผนที่