บริษัท เนเจอร์ไมล์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นมาด้วยความตั้งใจจะเป็นองค์กรที่สำคัญในการขับเคลื่อนมาตรฐานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร ด้วยมาตรฐานด้านคุณภาพที่มีมาอย่างต่อเนื่อง การที่บริษัทมุ่งเน้นตระหนักถึงการสร้างความสุขอย่างเต็มเปี่ยมและการบรรลุเป้าหมายอย่างถึงที่สุดของผู้ใช้บริการทำให้ บริษัท เนเจอร์ไมล์ จำกัด เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วสู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการฝึกอบรมจวบจนถึงทุกวันนี้ เรามุ่งมั่นที่จะดำรงความเป็นบริษัทชั้นนำด้านการให้บริการ ความเป็นเลิศในการจัดการการท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ การสร้างความสุข และใช้เวลาที่มีคุณค่าของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุด รวมทั้งคิดค้น พัฒนา และรวบรวมหลักสูตรการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้บรรลุผลเป้าหมายตามความต้องการขององค์กรต่างๆเพื่อสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มีคุณภาพอย่างดียิ่ง ซึ่งเกิดมาจากการมีส่วนร่วมของพนักงานเนเจอร์ไมล์ที่มีคุณภาพ กลยุทธ์ที่สร้างความแตกต่างอย่างชัดเจน และความมุ่งมั่นในการคิดค้นพัฒนาสิ่งใหม่ๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เนเจอร์ไมล์ จำกัด
19/706 ซ.นวมินทร์50 ถ.นวมินทร์ 10240
เว็บไซต์: www.tourtooktee.com/