ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอาคารที่พักอาศัยให้เช่าสำหรับชาวต่างชาติ
สวัสดิการ
- เบื้ยเลียง - ประกันสังคม - โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ฮาวายเทาเวอร์ จำกัด
เลขที่ 80 ซอยสุขุมวิท 23
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ใช้งานแผนที่