บริษัท ฮาวายเทาเวอร์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอาคารที่พักอาศัยให้เช่าสำหรับชาวต่างชาติ
สวัสดิการ
  • - เบื้ยเลียง
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัส
ติดต่อ
บริษัท ฮาวายเทาเวอร์ จำกัด
เลขที่ 80 ซอยสุขุมวิท 23
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ใช้งานแผนที่