บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
อยู่ในกลุ่มบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินกิจการเช่าซื้อรถยนต์ภายใต้ แบรนด์ นิสสัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
161 อาคารนันทวัน ชั้น 1 ถ.ราชดำริ 10330