บริษัท นอร์ธ๑๑ สมาร์ท พาวเวอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจด้านการออกแบบและก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม โครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ โครงการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล และโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะ
สวัสดิการ
• ประกันสังคม • ประกันสุขภาพ • โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นอร์ธ๑๑ สมาร์ท พาวเวอร์ จำกัด
เลขที่ 303/3 หมู่ที่ 12 บ้านโนนหงษ์ทอง
ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เว็บไซต์: www.north11smartpower.com