บริษัท กรุงเทพ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ดำเนินการพิธีการทางศุลกากร,ตรวจปล่อยสินค้า,ขนส่ง
ส่งออกและนำเข้า ทางเรือและอากาศ
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • เบี้ยขยัน
  • โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรุงเทพ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
บ.กรุงเทพ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 446/78 ชั้น3-5 ถ.สุขุมวิท71 10110
ใช้งานแผนที่