บริษัท พรวัฒนาชิปปิ้งเซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจโดยให้บริการนำเข้าและส่งออกครบวงจร เดินพิธีการศุลกากร และ รถขนส่ง
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เบี๊ยขยัน - ล่วงเวลา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Pornvatana Shipping Services Co., Ltd.
55,57 ซอยลาซาล79 ถนนสุขุมวิท105
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เว็บไซต์: www.pornvatana-transport.com