โรงพยาบาลบางไผ่
เปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในและผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแพทย์เฉพาะทางและบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขา ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISo 9001:2000 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 และระบบมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล HA ขั้นที่ 2 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552
สวัสดิการ
  • ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ ส่วนลด50%ญาติสายตรง ผ้าตัดชุดฟอร์ม ค่าอาหารราคาพิเศษ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงพยาบาลบางไผ่
62 ถนนเพชรเกษม
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
event langing page