นวรัตน์เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย ดำเนินธุรกิจจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ของเครื่องจักรต่างๆ ทางด้านอุตสาหกรรม ปัจจุบันมีได้มีการขยายงานจึงต้องการบุคคลที่ความตั้งใจ และมีความสามารถเพื่อจะได้ร่วมงามไปกับเรา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
นวรัตน์เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย
68/1035 หมู่ 16 ถนนอยู่วิทยา 10530
เว็บไซต์: www.nawarattrading.com