บริษัท กันธารียา จำกัด
ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์เหล็ก ราวเหล็ก ราวอลูมิเนียม
สวัสดิการ
แจ้งในวันสัมภาษณ์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กันธารียา จำกัด
385/5 หมู่ 4 ซ.วปอ.11 (พิเศษ) 74110
ใช้งานแผนที่