เป็นคลีนิคเวชกรรม และรับปรึกษาปัญหาด้านผิวพรรณ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พลีโรมา สกิน จำกัด
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ห้องเลขที่ 204 ชั้น 2 ถนนสาทรใต้ 10120
เว็บไซต์: www.pleromaclinic.com