บริษัท เอ็นอาร์ กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ให้บริการด้าน
1.เป็นที่ปรึกษาทางด้านวางระบบบัญชีและการเงิน บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม เตรียมพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้แก่บริษัททั่วไป
2.ให้บริการตรวจสอบบัญชีแก่องค์กรขนาดใหญ่ บริษัทเอกชนชั้นนำ บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และบริษัทข้ามชาติ
3.รับทำบัญชีให้แก่บริษัทชั้นนำและบริษัทเทคโนโลยีนวัตกรรม Tech Startup
มีความประสงค์ในการเปิดอัตรารับสมัครพนักงานประจำในตำแหน่งงานต่างๆ เพื่อรองรับการขยายงานที่เพิ่มขึ้น และการขยายงานของกลุ่มบริษัท
บริษัทอยู่ในแหล่งธุรกิจ CBD ทำงานร่วมกับทีมงานที่มีความเป็นผู้นำและทันสมัย และที่ทำงานเรามี Work Life Balance เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพัฒนาตนเองได้อยู่เสมอ
สวัสดิการ
  • - เงินเดือน
  • - เบี้ยขยัน และโบนัสประจำปี
  • - สิทธิทางประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ
  • - วงเงิน สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิประกัน
  • - โปรแกรมอบรมวิชาชีพ และพัฒนาบุคคลากรด้านต่างๆ
  • - ท่องเที่ยวประจำปีและงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
  • - ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าพาหนะในการเดินทางติดต่อประสานงาน
5 ตำแหน่ง
1.
14 ต.ค. 62
พนักงานบัญชี สาขาพระราม2
pinlocation
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
salary icon
14,000-18,000
2.
14 ต.ค. 62
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
pinlocation
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
salary icon
17,000-25,000
3.
14 ต.ค. 62
พนักงานธุรการ
pinlocation
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
salary icon
17,000-22,000
4.
14 ต.ค. 62
Sale and Marketing
pinlocation
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
salary icon
17,000-28,000 บาท
5.
14 ต.ค. 62
พนักงานบัญชี
pinlocation
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
salary icon
17,000-22,000
ติดต่อ
317 อาคารกมลสุโกศล ชั้น 9 ห้อง 9B ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 02-635-5144, 081-634-6785
แฟกซ์: 02-635-5144
เว็บไซต์: www.chairatgroup.com
วิธีการเดินทาง
เดินทางมายังBTS ศาลาแดงหรือ MRT สีลม อาคารกมลสุโกศลจะตั้งอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลกรุงเทพตริสเตียน สังเกตอาคารที่มีสถาบันภาษา Wall street อยู่ด้านล่าง ติดต่อ รปภ และขึ้นลิฟท์มาเพื่อติดต่อบริษัทที่ชั้น 9
ใช้งานแผนที่