JobThai
ส่งออก เครื่องประดับเงิน
สวัสดิการ
- ประกันสังคม, ตรวจสุขภาพประจำปี, โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท) สวัสดิการอื่นๆ
ติดต่อ
หจก. เจ.เอ็ม.ซิลเบอร์(ไทยแลนด์)
46/250 หมู่ 3 ถ.ศรีสมาน
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120