โรงเรียนศิลปะบ้านคิด - เขียน
โรงเรียนศิลปะบ้านคิด - เขียนได้เปิดดำเนินการสอนมาตั้งแต่ปี 2544 โดยทำการสอนศิลปะให้กับเด็ก ๆ และผู้ที่สนใจในวิชาศิลปะรับสอนตั้งแต่เด็กอายุ 3 - 15 ปีและบุคคลทั่วไป โดยเปิดสอนวิชาศิลปะเด็ก , วาดเส้น , สีน้ำ , สีอะคลิลิค , สีน้ำมัน ฯลฯ.
There are currently no positions available.
Contacts
โรงเรียนศิลปะบ้านคิด - เขียน
ห้อง 912 ชั้น 9 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 10900
event langing page