กรมส่งเสริมการส่งออก
เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศของไทยอย่างยั่งยืน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
กรมส่งเสริมการส่งออก
กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ 44/100 ถ.นนทบุรี 1 11000
เว็บไซต์: www.depthai.go.th