เป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วิจฉัยโรคจากสิ่งส่งตรวจโดยทีมพยาธิแพทย์ชั้นนำของประเทศ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันกลุ่ม (AIA) -วันลาวันหยุด อย่างน้อยตามกฎหมายกำหนด - โบนัสปลายปี -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่าสงเคราะห์บุตรวัยเยาว์ 5000 บาท/คน/ปี (ไม่เกิน 2 คน)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พาโทโลจี ไดแอกโนสติก เซ็นเตอร์ จำกัด (PATHOLOGY DIAGNOSTIC CENTER)
1011/2 ถ.อรุณอัมรินทร์
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
เว็บไซต์: https://www.thaipatho.com
วิธีการเดินทาง
บริษัทอยู่เยื้องรพ.ศิริราช เชิงสะพานอรุณอมรินทร์
ใช้งานแผนที่