P.D.N. Commercial Co.,Ltd.
บริษัทผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อหมูตัดแต่งแช่เย็นที่ได้มาตราฐาน GMP และ HACCP มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดีเพื่อรองรับการขยายงาน
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม 2. โบนัส 3. ชุดฟอร์มพนักงาน 4. ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 5. สวัสดิการบ้านพักพนักงาน 6. สวัสดิการโรงอาหารพนักงาน 7. สวัสดิการอื่นๆ เช่น งานเลี้ยงปีใหม่, มีการอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับพนักงาน เป็นต้น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
P.D.N. Commercial Co.,Ltd.
1028 หมู่ 7 ถ.สุขุมวิทสายเก่า
ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ใช้งานแผนที่