บริษัท พรหมพันธุ์ ออดิท แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานสอบบัญชีและที่ปรึกษาภาษีอากรมาเป็นระยะเวลามากกว่ าสิบปีมีลูกค้าทั้งที่เป็นบริษัทไทยและบริษัทต่างประเทศ ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความต้องการความก้าวหน้าในวิชาชีพบัญชี
สวัสดิการ
บิษัทจ่ายค่าตอบแทนตามความสามารถ บริษัทมีเวลาทำงาน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.00 น. ถึง 16.30 น.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรหมพันธุ์ ออดิท แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
122/345 ซอยนวมินทร์ 74 ถนนนวมินทร์ 10230