บริษัท พริม เซอร์วิสมายด์ เอเซีย จำกัด
บริษัท พริม เซอร์วิสมายด์ เอเซีย จำกัด เป็นบริษัทประสานงานโครงการของหน่วยงานราชการด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรม ต้องการทีมงานรุ่นใหม่ ที่พร้อมจะบุกเบิกสร้างสรรค์ธุรกิจด้านการรณรงค์การสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
สวัสดิการ
ประกันสังคม โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พริม เซอร์วิสมายด์ เอเซีย จำกัด
599/239 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900