บริษัท นิวตริพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท ร่วมทุนไทย-มาเลเซีย นำเข้าอาหาร วัตถุดิบ วิตามินเสริมอาหารสัตว์ ยา และ อุปกรณ์ เครื่องมือด้านปศุสัตว์
สวัสดิการ
วันหยุดตามประกาศรัฐบาล ประกันสังคม โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ เวลาทำงาน จันทร์-เสาร์ / 08:30-17:30
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิวตริพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
74/384 ซอยรามคำแหง180 ถนนรามคำแหง
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510