บริษัท โรงพยาบาลมเหสักข์ จำกัด
โรงพยาบาลเอกชน ขนาด 100 เตียง เปิดดำเนินการปี พ.ศ. 2518
สวัสดิการ
  • - ค่ารักษาพยาบาล
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัสปลายปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โรงพยาบาลมเหสักข์ จำกัด
46/7-9 ถ.มเหสักข์ 10500