บริษัท ซี แอล พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี2548
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ การผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร มีความยินดี จะรับผู้มีความรู้ความสามารถ เพื่อก้าวไปพร้อมกับเรา
สวัสดิการ
  • - หยุดเสาร์-อาทิตย์
  • - ค่าครองชีพ
  • - เบี้ยขยัน
  • - พักร้อน
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - กองทุนฌาปนกิจ
  • - สหกรณ์ออมทรัพย์
  • - ปรับเงินประจำปี / โบนัส
  • - ประกันสังคม
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
ติดต่อ
C.L.P Engineering Co., Ltd.
101/62/12 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10260
โทรศัพท์: 02-529-0691-5
แฟกซ์: 02-909-1264
เว็บไซต์: www.clpe.co.th