บริษัท พร้อมท์ คัสตอมส์ จำกัด
บริษัทฯ เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2537 ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการนำเข้า- ส่งออก/ขอคืนอากร/สิทธิประโยชน์ด้านศุลกากร และเป็นตัวแทนออกของ (Customs Broker) ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากร (เลขที่ 219)
สวัสดิการ
 • เงินเดือน
 • ประกันสังคม
 • สวัสดิการด้านการครองชีพ
 • โบนัสประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท พร้อมท์ คัสตอมส์ จำกัด
  11/2 ถ.รัชดาภิเษก
  แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
  เว็บไซต์: www.prompt-group.com
  ใช้งานแผนที่