ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรอมพ์ เซิร์ฟ เทคโนโลยี
ผลิตเครื่องมือสื่อสาร เครื่องเสียง
สวัสดิการ
มีสวัสดิการตามกฎหมายบังคับ มีโบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรอมพ์ เซิร์ฟ เทคโนโลยี
99/538 หมู่ 5 หมู่บ้านศรีประจักษ์ 7 11110