ร้านเรา คาเฟ่ & คาร์แคร์
ธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม กาแฟสด และบริการคาร์แคร์ (ล้างทำความสะอาดและดูแลรักษารถยนต์) ปัจจุบันมีการขยายงานเพื่อรองรับปริมาณลูกค้าที่เพิ่มขึ้นจากความประทับใจในบริการ จึงต้องการรับพนักงานประจำร้านหลายตำแหน่ง หลายอัตรา
สวัสดิการ
  • ค่าแรง ทิป OT และอาหาร 2 มื้อ มีที่พักสำหรับพนักงานที่ไม่สะดวกในการเดินทางไป-กลับ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ร้านเรา คาเฟ่ & คาร์แคร์
400/4 ซ.พหลโยธิน 54/4 (กม.25) ถ.พหลโยธิน 10220
ใช้งานแผนที่