บริษัท พรานทะเลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลและอาหารแช่แข็ง ภายใต้แบรนด์ “พรานทะเล” ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกับ บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด(UFP) ผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งมายาวนานกว่า 30 ปี ดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ภายใต้การบริหารจัดการตามระบบมาตรฐานสากล อาทิ GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, มอก.18001, มรท.8001ฯลฯ และเพื่อเป็นการรองรับการขยายงาน จึงมีความต้องการบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ เพื่อมาร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
สวัสดิการ
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • เบี้ยขยัน,โบนัส
 • เงินปรับค่าจ้าง
 • ชุดฟอร์ม
 • เงินกู้ฉุกเฉิน
 • เงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่างๆ เช่น สมรส บวช เสียชีวิต, ตรวจสุขภาพประจำปี ฯลฯ
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท พรานทะเลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
  1100 ถ.วิเชียรโชฎก
  ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
  เว็บไซต์: www.prantalay.com
  ใช้งานแผนที่