นำเข้าตำราวิชาการต่างประเทศ
สวัสดิการ
- บ้านพักบริษัท - โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.บี ฟอร์บุ๊คส์ (ปทุมธานี) จำกัด
54/3 หมู่ 3 10120
เว็บไซต์: www.pbforbook.com