วิสัยทัศน์
"สร้างสรรค์ความคิดในการทำสิ่งดี ๆ ที่จะเปลี่ยนโลกไปสู่สถานที่ที่ยั่งยืนสำหรับมนุษยชาติ"
คำมั่นขององค์กร
"เราช่วยให้ทุกคน สามารถสื่อสารในสิ่งดี ๆ ได้มากยิ่งขึ้น และจะเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตของผู้้คนได้อย่างแท้จริง"
ภารกิจ
"เราคิด และทำงานอย่างสร้างสรรค์ตลอดเวลา เพื่อที่จะผลิตสารที่ดีให้กับลูกค้า ที่จะจุดประกายให้กับกลุ่มเป้าหมายให้มีจิตสำนึกเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้น องค์กรใดที่อยากจะสื่อสารสิ่งดี ๆ เราจะทำงานให้อย่างสุดความสามารถ ภายใต้เงื่อนไขเดียว คือ ต้องเป็นสารที่ดีต่อสังคมเท่านั้น ไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มเป้าหมายที่จะปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตที่ดีต่อโลกมากยิ่งขึ้น เรายังหวังว่าลูกค้าของเราก็จะดำเนินธุรกิจ และทำงานในแนวทางที่ห่วงใยต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อนมนุษย์ สัตว์ และชุมชนมากยิ่งขึ้น องค์กรเหล่านี้จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อโลก เหมือนอย่างเช่นสิ่งดี ๆ ที่พวกเขาได้พูดออกไป"
เป้าหมาย
"ความสำเร็จของเรา ไม่ใช่แค่วัดจากการผลิตสารที่เพิ่มการรู้จักในแบรนด์ ยอดขาย หรือกำไรให้กับลูกค้าของเรา แต่เราวัดจากสารที่เราผลิตแล้ว สามารถช่วยลดปัญหาของสังคมได้มากน้อยแค่ไหน"
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Begin Do Good
1064/40 ซ.พหลโยธิน 18/2 ถ.พหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.begindogood.org