บริษัท พี แอนด์ ที เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ชั้นนำ ผลิตเพื่อส่งภายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ
สวัสดิการ
- เงินเดือนประจำ - ค่าครองชีพ 1,500 บาท - ค่าเช่าบ้าน 500 บาท - เบี่้ยขยัน 400 , 600 , 1,000 - ปรับเงินเดือนขึ้นทุกปี - โบนัสประจำปี - OT. - ค่ากะกลางคืน 50บาท/คืน - ค่าตำแหน่ง (เฉพาะหัวหน้างาน) - ยูนิฟอร์ม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กองทุนประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - งานเลี้ยงสังสรรค์ตามเทศกาล เช่น วันสงกรานต์ วันปีใหม่ - เงินช่วยเหลือพนักงาน (กรณีงานแต่ง, งานบวช, งานศพ ฯลฯ) - ท่องเที่ยวประจำปี - กีฬาสานสัมพันธ์ - เงินรางวัลการประกวดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม 5ส. KAIZEN, คำขวัญวันปีใหม่ , ขวัญใจพนักงาน , พนักงานดีเด่น , อายุงาน - ทำงาน จันทร์-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์ (วันหยุดพิเศษ เดือนละ 1 วัน) - เวลาทำงาน กะเช้า 08.00-17.00 น. - เวลาทำงาน กะดึก 20.00-05.00 น. - สามารถเดินทางมาทำงานได้ด้วยตนเอง
ติดต่อ
บริษัท พี แอนด์ ที เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท จำกัด
100/13 ม.7
ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เว็บไซต์: www.pandt-eng.com
ใช้งานแผนที่