บริษัท พี.เอส.พี.ทรานสปอร์ต จำกัด
บริษัท พี.เอส.พี.ทรานสปอร์ต จำกัด เป็นผู้ประกอบธุรกิจขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันที่มีชื่อเสียง ซึ่งก่อตั้งมานานกว่า 19 ปี ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000:2008 จนเป็นที่รู้จักและยอมรับของบริษัทผู้ค้าน้ำมันโดยทั่วไป ทั้งในด้านของระบบการทำงานและมาตรฐานการดำเนินงานตลอดจนเงินเดือน สวัสดิการและผลประโยชน์เพิ่มอื่น และความมั่นคงในการทำงานของพนักงาน
สวัสดิการ
•เครื่องแบบพนักงาน •ตรวจสุขภาพประจำปี •ประกันชีวิตอุบัติเหตุ •เงินช่วยเหลือจัดการงานศพ (พนักงาน และครอบครัว) •เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ •ทุนการศึกษาบุตรของพนักงาน •ของเยี่ยมไข้ •รางวัลอายุงานนาน •โบนัส •สิทธิ์ลาวันเกิด •วันพักร้อนประจำปี 10-16 วันต่อปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.เอส.พี.ทรานสปอร์ต จำกัด
100/149 ม. 1
ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000