บริษัท พี.พี.ซีแพค จำกัด
ค้าปลีก - ส่ง วัสดุและอุปกรณ์่กอสร้าง
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.พี.ซีแพค จำกัด
62/65 ซ.หมู่บ้านหัวนา 77110