บริษัท พริ้นติ้ง 108 จำกัด
บริษัท ฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ในจังหวัดชลบุรี
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พริ้นติ้ง 108 จำกัด
93 ถ.สุขุมวิท 20110