บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด
บริษัท ก่อตั้งมากว่า 30 ปี เรามุงเน้นในการสร้างทาง ถนน เราเป็นบริษัทชั้นนำในการทำทาง
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - สวัสดิการตามกฎหมาย - ที่พัก - ค่าอาหารกลางวัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด
137 ม.15 ถ.ยันตรกิจโกศล 55000
ใช้งานแผนที่