โรงเรียนส่งเสริมภาษาญี่ปุ่นรามคำแหง
โรงเรียนส่งเสริมภาษาญี่ปุ่นรามคำแหงได้เปิดดำเนินงานทางด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นมาเป็นเวลา23ปี สอนด้วยคณาจารย์ชาวญี่ปุ่นที่มีความชำนาญในการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำเอาภาษาญี่ปุ่นไปใช้ประโยชน์ทางการทำงานหรือการศึกษาต่อได้
สวัสดิการ
  • 1.สนับสนุนให้เรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมและเรียนรู้วิธีการสอนของอาจารย์ท่านอื่น
  • 2.มีประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ(นอนโรงพยาบาล)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนส่งเสริมภาษาญี่ปุ่นรามคำแหง
พาซิโอทาวน์ รามคำแหง ชั้น 2 ห้อง H205-206 เลขที่ 7/2-7 ซอยรามคำแหง 127/3 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10240
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: www.rjs.ac.th