บริษัท วี.อีเอ็มเทค จำกัด
รับเหมา งานเหล็ก งานสแตนเลส
สวัสดิการ
- ที่พัก น้ำ ไฟ ฟรี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท วี.อีเอ็มเทค จำกัด
682 ถนนนิมิตใหม่ 10510