บริษัท พี โอ วู้ด จำกัด
ผู้ผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพาราประสบการณ์กว่า 20 ปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พี โอ วู้ด จำกัด
180 หมู่ 1
ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110