บริษัท นาคา วิศวมิตร จำกัด
ดำเนินธุรกิจมากว่า 10 ปี เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฮดรอลิค ลูกค้าหลักเป็นกรมชลประทาน สินค้าหลักเป็นบานเปิด-ปิดประตูระบายน้ำ กระบอกไฮดรอลิค เป็นต้น
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - งานเลี้ยงประจำปี - โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นาคา วิศวมิตร จำกัด
24/12 หมู่ 3
ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120