Green Energy Network Co., Ltd.
บริษัท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เน็ทเวอร์ค จำกัด ให้บริการด้านการศึกษา ออกแบบ ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งผลิตภัณฑ์ หรือพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทนในสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งรวมถึงโรงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แบบพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration) และโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยลักษณะขอบเขตงานบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีดังนี้
1.งานออกแบบ พัฒนา ก่อสร้าง ติดตั้ง ควบคุมงานและให้คำปรึกษาการเดินระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม หรือของเสียอุตสาหกรรม แก่สถานประกอบการต่างๆ เพื่อนำก๊าซชีวภาพไปทดแทนพลังงานความร้อน ผลิตไฟฟ้า หรือพลังงานชนิดอื่นๆ
2.งานออกแบบ พัฒนา ก่อสร้าง ติดตั้ง ควบคุมงานและให้คำปรึกษาระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพและระบบลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S Bio-Scrubber) ทำให้ก๊าซชีวภาพมีความสะอาดและมีคุณภาพที่ดีขึ้น ส่งผลให้ระบบนำก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
3.งานพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
4.งานศึกษานโยบาย และเสนอแนะแนวทางด้านพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆ เช่น ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ฯลฯ การส่งเสริมพลังงานทดแทนแก่หน่วยงานต่างๆ ซึ่งรับผิดชอบการจัดหา และการใช้พลังงานของประเทศ
เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
สวัสดิการ
  • - โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการ)
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันสุขภาพ
  • - วันหยุดประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เน็ทเวอร์ค จำกัด
64/9 ซอยลาดพร้าว 23
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.greenenergynet.net
วิธีการเดินทาง
  • สามารถเดินทางมายังบริษัทฯ เข้าซอยรัชดาภิเษก 32 แยก 1-1(ซอยอยู่เยื้องๆกับศาลอาญา) ประมาณ 350 เมตร หรือเข้าซอยลาดพร้าว 23 บริษัทฯ
  • อยู่ทางซ้ายมือ
  • (พิกัด https://goo.gl/maps/Mbhcox7QxSaQZduV7)
ใช้งานแผนที่