Green Energy Network Co., Ltd.
บริษัท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เน็ทเวอร์ค จำกัด ให้บริการด้านการศึกษา ออกแบบ ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งผลิตภัณฑ์ หรือพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทนในสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งรวมถึงโรงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แบบพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration) และโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยลักษณะขอบเขตงานบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีดังนี้
1.งานออกแบบ พัฒนา ก่อสร้าง ติดตั้ง ควบคุมงานและให้คำปรึกษาการเดินระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม หรือของเสียอุตสาหกรรม แก่สถานประกอบการต่างๆ เพื่อนำก๊าซชีวภาพไปทดแทนพลังงานความร้อน ผลิตไฟฟ้า หรือพลังงานชนิดอื่นๆ
2.งานออกแบบ พัฒนา ก่อสร้าง ติดตั้ง ควบคุมงานและให้คำปรึกษาระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพและระบบลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S Bio-Scrubber) ทำให้ก๊าซชีวภาพมีความสะอาดและมีคุณภาพที่ดีขึ้น ส่งผลให้ระบบนำก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
3.งานพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
4.งานศึกษานโยบาย และเสนอแนะแนวทางด้านพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆ เช่น ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ฯลฯ การส่งเสริมพลังงานทดแทนแก่หน่วยงานต่างๆ ซึ่งรับผิดชอบการจัดหา และการใช้พลังงานของประเทศ
เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
สวัสดิการ
  • - โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการ)
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - วันหยุดประจำปี
1 ตำแหน่ง
1.
15 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม/นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
pinlocation
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง
ติดต่อ
64/9 ซอยลาดพร้าว 23
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: 095-368-8396, 02-129-3959, 02-612-9669
แฟกซ์: 02-612-9668
เว็บไซต์: www.greenenergynet.net
วิธีการเดินทาง
สามารถเดินทางมายังบริษัทฯ เข้าซอยรัชดาภิเษก 32 แยก 1-1(ซอยอยู่เยื้องๆกับศาลอาญา) ประมาณ 350 เมตร หรือเข้าซอยลาดพร้าว 23 บริษัทฯ อยู่ทางซ้ายมือ
ใช้งานแผนที่