บริษัท กะลาสี จำกัด
ดำเนินธุรกิจร้านอาหาร
สวัสดิการ
มีเงินเดือนประจำ ประกันสังคม เบี้ยขยัน โอที (สำหรับพนักงาน Part time ทำงาน 7 วัน ไม่หยุดเลย จ่าย 8 วัน)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กะลาสี จำกัด
103 หมู่ 2 ถ.ราชพฤกษ์ 11130
ใช้งานแผนที่