Winix Electronics Co., Ltd.
ผลิตและประกอบชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับการส่งเสริมจากBOI ต้องการผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับบริษัทเรา
หลายอัตราในตำแหน่งงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • - ค่าเช่าบ้าน 500/600/700/800/1,000 บาท
 • - ค่าเดินทาง 30 บาท/วัน
 • - เบี้ยขยัน 500/700/900/1,100/1,500 บาท
 • - ค่าอาหารกลางวัน 30บาท/วัน+ ข้าวเปล่าฟรี
 • - ค่าอาหารกะดึก 40 บาท/วัน
 • - ค่าอาหาร OT. 40/วัน
 • - ค่ากะ 50 บาท
 • - ค่าตำแหน่ง( เฉพาะบางตำแหน่ง )
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
 • - ประกันสังคม
 • - โบนัสประจำปี
 • - เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
 • - เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
 • - เงินช่วยเหลือค่าฌาปณกิจศพ
 • - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Winix Electronics Co., Ltd.
145 หมู่ 1
ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
เว็บไซต์: www.winixcorp.com
ใช้งานแผนที่
event langing page