บริษัท รวมใจโปรดักส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคเพื่อคนไทย ด้วยปณิธานที่ว่า “สินค้าดี มีคุณภาพถูกหลักGMP ในราคาที่สามารถจับต้องได้” โดยใช้ยี่ห้อ “เภสัช” และ “สปริงซอง” เป็นหลัก
มีช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าภายในประเทศผ่านช่องทางเทรดเดิม และโมเดอร์นเทรด โดยมีผู้แทนขายเพื่อติดต่อ ประสานงาน และดูแลลูกค้าและร้านค้าทั่วประเทศ นอกจากนี้ ทางบริษัทมีการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ เช่น ประเทศแถบอาเซียน เอเชียใต้ และตะวันออกกลาง
ด้านการผลิตเราได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง Asean GMP Certificate จากกระทรวงสาธารณสุข
เรามีการตรวจสอบคุณภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ และเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้บริโภค
ตลอดระยะเวลา 40ปี เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐาน โดยใส่ใจพิถีพิถันตั้งแต่การคิดค้นสูตร การเลือกสรรวัตถุดิบและน้ำที่ใช้ในการผลิต  การควบคุมกระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ ตลอดจนถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ปรับปรุงระบบการผลิตให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ และทันสมัยให้แก่ผู้บริโภค
สวัสดิการ
 • - โบนัสประจำปี
 • - เงินรางวัลพนักงานดีเด่น
 • - เบี้ยขยัน
 • - เงินช่วยเหลือฌาปณกิจสำหรับสมาชิกในครอบครัว
 • - เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน
 • - เงินสมทบทุนการศึกษาบุตร
 • - ประกันภัยอุบัติเหตุ ประกันชีวิตกลุ่ม
 • - เบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงาน / เบี้ยเลี้ยงการเดินทางไปนอกสถานที่
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
 • - สวัสดิการหอพัก
 • - ประกันสังคม
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - วันลาพักร้อนปีละ 6 วัน (ใช้ไม่หมดคืนเงินให้)
 • - ท่องเที่ยวประจำปี
 • - งานเลี้ยงปีใหม่
 • - กิจกรรมสันธนาการต่างๆ
 • - การฝึกอบรม สัมมนาดูงานต่างๆ
ติดต่อ
บริษัท รวมใจโปรดักส์ จำกัด
99/15 หมู่ 5 ถ.พระราม 2
ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์: www.bhaesaj.co.th
event langing page