บริษัท พรีมัส เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
บริษัทที่ปรึกษาและการฝึกอบรม ทางด้านการขายและการบริการในเมืองไทยมากว่า 23 ปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรีมัส เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
3195/15 อาคารวิบูลย์ธานีทาวเวอร์ 1 ชั้น 10 ถ.พระราม 4 10110
เว็บไซต์: www.primus.co.th