บริษัท กวงไถ่ ออโตโมบิล จำกัด
โชว์รูม จำหน่ายรถยนต์ /ศุนย์บริการ / ศูนย์ซ่อมสี และตัวถัง Nissan
สวัสดิการ
-ประกันสังคม / เบี้ยขยัน / โบนัส /
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กวงไถ่ ออโตโมบิล จำกัด
54/9 ม.2 ถ.รังสิต - นครนายก
ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110