บริษัท รอยัล มารีน คอนเทนเนอร์ ไลนส์ จำกัด
บริษัท รอยัล มารีน คอนเทนเนอร์ ไลนส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การบริการค่าระวางส่งออกและนำเข้าขนส่งระหว่างประเทศทั้งทางเรือ (ขนส่งแบบเต็มตู้ : FCL, ขนส่งแบบไม่เต็มตู้ : LCL) และทางอากาศ รวมทั้งการบริการเกี่ยวกับ เอกสารการส่งออก ดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากร, การบริการขนส่งภายในประเทศ (LOGISTICS)
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - โบนัส (ขึ้นกับผลประกอบการ)
zero position th
ติดต่อ
บริษัท รอยัล มารีน คอนเทนเนอร์ ไลนส์ จำกัด
898/22 เอสวี ซิตี้ อาคาร 2, ชั้น 14 ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: http://www.royalmarine.co.th
วิธีการเดินทาง
เดินทางโดย 1. รถประจำทางสาย 205 หรือปรับอากาศ 205 2. โดย BRT จากสถานีสาธร ถึงสถานีวัดด่าน หรือ 3. โดย MRT ลงศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต ออกฝั่งถนนพระราม4 ต่อรถประจำทาง 205 และรถปรับอากาศ 205 ต้นสาย