บริการจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิด (Stem Cell)
สวัสดิการ
- ประกันสังคม กองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพนักงานของเรากรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ หรือ ถึงแก่ความตาย อันมิใช่ เนื่องจากการทำงาน - การฝึกอบรม เราเชื่อว่าบุคลากรที่ดีเป็นปัจจัยที่จะนำบริษัทไปสู่ความสำเร็จ เราจึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้ และความชำนาญในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น โดยการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท - ท่องเที่ยวสัมมนา เราจัดกิจกรรมสัมมนา ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพักผ่อนประจำปี - พักร้อนประจำปี - ปรับเงินเดือนประจำปี - มีโบนัส - จัดเลี้ยงวันเกิดพนักงาน (Staffs birthday Party)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรุงเทพสเต็มเซลล์ จำกัด
28/9 หมู่ 8 73220
เว็บไซต์: www.bangkokstemcell.co.th
ใช้งานแผนที่