บริษัทแน็ชเชอรัลรับเบอร์เธร็ด จำกัด
บริษัทแน็ชเชอรัลรับเบอร์เธร็ด จำกัด เป็นบริษัทผลิตเส้นด้ายยางยืด
สวัสดิการ
-เสื้อฟอร์มบริษัท -ประกันชีวิต -เงินฌาปณกิจ -สวัสดิการงานแต่ง -โบนัสประจำปี -เงินพิเศษ -ปรับค่าแรงประจำปี -ค่าครองชีพ -เบี้ยขยัน (แบบขั้นบันได) -โอที -ค่าเข้ากะ -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -ทำงานวันจันทร์-เสาร์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัทแน็ชเชอรัลรับเบอร์เธร็ด จำกัด
234 ม. 7
ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220