ค้าปลีก สินค้าบริโภคและอุปโภค ในนามชื่อ ร้านเหน่งซุปเปอร์ชีป
สวัสดิการ
โบนัสทุกปีและปรับเงินเดือนทุกปี(ตามผลงาน)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.วาย.กิจศิริ จำกัด
เลขที่ 1 ซอยบางแวก 82 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญกรุงเทพ
แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เว็บไซต์: www.pythailand.com
ใช้งานแผนที่