บริษัท คากะ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท คากะ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็น บริษัทใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ วันที่ 4 เมษายน 2554 โดยทำการผลิตชิ้นส่วนโลหะภัณฑ์ โดยวิธีการปั้มขึ้นรูป สำหรับยานยนต์และอีเล็กทรอนิกส์เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยบริษัทตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI บริษัทฯ มีการดำรงรักษาวิสัยทัศน์ของตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่ไม่ซ้ำแบบใครในด้านของความแม่นยำของการ Stampings และ Molding โดยสังคมทางธุรกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เรากำลังมองหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ, และความกระตือรือร้น ที่สามารถที่จะร่วมทำงานเป็นทีมกับเราได้ ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
-ค่าข้าวกลางวัน -ค่าเดินทาง (สำหรับผู้ที่นำรถส่วนตัวมาเอง) -เบี้ยขยัน ยกเว้นตำแหน่งผู้จัดการ -ค่า OT ตามกฎหมาย -ค่าข้าว OT -ค่ากะ -ค่าช่วยเหลือที่พัก (ตั้งแต่ตำแหน่ง Officer , Leader ขึ้นไป เฉพาะพนักงานที่เช่าบ้าน) -เงินช่วยเหลือ กรณีแต่งงาน คลอดบุตร งานศพ -ค่าภาษาญี่ปุ่นตาม Level -ค่าใบรับรองเกี่ยวกับช่างฝีมือที่เกี่ยวข้องกับบริษัท/ใบ/เดือน -ประกันสังคม -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อผ่านทดลองงาน 90 วัน -งานเลี้ยงปีใหม่ -โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท คากะ (ไทยแลนด์) จำกัด
533 หมู่ 7 เขตนิคมอุตสาหกรรม 304 (ปราจีนบุรี)
ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
เว็บไซต์: www.kagainc.co.jp